فرم ثبت نام کاری

وضعیت تحصیل

وضعیت تحصیل
نام مدرسه/مکان قسمت سال ورود سال اتمام
دبیرستان
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
زبان خارجی فهمیدن نوشتن خواندن صحبت کردن

دوره وگواهی ها

موضوع تحصیل تاریخ مدت نام موسسه

تجربه کاری

نام شرکت قسمت/سمت سال ورود سال ترک کار دلیل جدایی

مراجع

نام شرکت مغازه مسئولیت خیر

دانش کامپیوتر

اطلاعات اضافه

Top